ARGE

Yenilendiğimiz sürece varız…

Ne “bilgi” ne de “teknoloji” rekabet için artık tek başına yeterli değil. Şirketler bugün müşterilerinden ve operasyonlarından topladıkları bilgilerin ancak %27’sini kullanabilmekteler. Tüm dünyada teknolojiye yapılan yıllık $3,8 Trilyon yatırımın sadece %30’u doğrudan geri dönüş sağlamakta. Bilginin yararlı olabilmesi için büyük bir hızla işlenmesi, anlamlandırılması ve karar verme sürecine katkı sağlaması gerekmekte. Bu dönüşümü başaranlar rakiplerine karşı gerçek bir üstünlük ve maliyet avantajı elde etmekteler.

Finans sektörünün ihtiyaç duyduğu çözümler

Tradesoft ArGe, 2006 yılından bu yana İstanbul Maslak’ta yer alan İTÜ Teknokent yerleşkesi içinde hizmet vermektedir. Yazılım konusunda deneyimli personelini finans sektöründe edindiği tecrübeyle birleştirerek başta aracı kuruluşlar olmak üzere, finans sektörünün ihtiyaç duyduğu yaşamsal (mission critical) çözümleri geliştirmektedir.

ArGe

Kurumsal, esnek, modüler ve değer odaklı çözümler

Geliştirilen çözümler karmaşık bilgileri çok hızlı ve çok boyutlu işleyerek bilgi teknolojilerini “karar verme sürecinin merkezine” yerleştirmeyi hedeflemektedir. Tradesoft gerçekleştirdiği yenilikçi ArGe çalışmalarıyla müşterilerine kurumsal, esnek, modüler ve değer odaklı çözümler sunmaktadır.

8
TUBİTAK PROJESİ
70
TEKNOKENT PROJESİ

İTÜ Teknokentte hizmet veren Tradesoft; her geçen gün arttırdığı tecrübesiyle ve sahip olduğu kalifiye personeli ile şimdiye dek 70 Teknokent projesini, 8 adet TÜBİTAK projesini tamamlayıp hayata geçirmiştir.

Kuruluşundan bu yana birçok başarılı projeye imza atmıştır

Tradesoft ArGe, kuruluşundan bu yana birçok başarılı projeye imza atmıştır. Bu projeler içerisinde 8 TÜBİTAK destekli proje ve 60 Teknokent projesi yer almaktadır. Halen Makine Öğrenmesi konusundaki bir ArGe projesi devam etmektedir. Gerçekleştirdiği projelere ek olarak Tradesoft ArGe xFront, xPMS, xBPM ve Kompleks Emir İletimi markalı 4 adet ürün geliştirmiş ve ticarileştirmiş bulunmaktadır.

Ürünlerimiz