Yatırım Ortaklıkları

Yenilendiğimiz sürece varız…

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları yaptıkları varlık yönetimi sonucu oluşan kar payı ve faiz gelirlerini yatırımcılara dağıtan ortaklıklardır.

GTP YO uygulaması varlık yönetimi ve sonrasında oluşan kar payı hesaplamalarının yapılabildiği bir uygulamadır.

Ayrıca GTP YO uygulamasıyla, muhasebe raporları oluşturulabilir ve iş süreçleri mevzuata uygun bir şekilde yönetilebilir.