GTP YATIRIM ORTAKLIĞI

Yenilendiğimiz sürece varız…

GTP Yatırım Ortaklığı Uygulaması, küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerinin bir havuzda toplanarak değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir portföye yatırılması ve elde edilen kazançların payları oranında dağıtılmasına imkan veren bir uygulamadır.

GTP YO; birçok menkul kıymet tipinin ve enstrümanın portföye alım-satım işlemlerini desteklemektedir